Ime i prezime:
  Vaš E-mail:
  Adresa:
  Telefon:
  Fax:
  Osoba za kontakt:
  Tražena količina:
  Traženi rok:

  Podaci o četkici

  Oznaka kvalitete i proizvođač četkice:
  Navedite poteškoće u radu (ako ih ima):
  Osnovni oblik četkice (Vidi oblike četkica):
  Tangencijalna mjera (Vidi (glavne mjere) toč. 1.5.2):
  Kut skošenja kontakte plohe (Vidi glavne mjere četkica (t,a,r) toč. 1.5.3):
  Kut skošenja vrha četkice (Vidi glavne mjere četkica (t,a,r) toč. 1.5.3):
  Jeli uzica izolirana?
  DANE
   
  Spoj uzice i četkice (Vidi (standardne vrste spojeva) toč 1.5.5):
  ABCD
  Priključna stopica (Vidi vrste priključnih stopica toč. 1.5.6):
  ABCDEFG

  Vrh četkice (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):
  ABCDEFGHI

   
  Mjere priključne stopice (Vidi vrste priključnih stopica toč. 1.5.6):
  Mjera provrta metalnog kutnika (samo G i I) (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):
   
  Mjera dužine metalnog kutnika (samo H i I) (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):

  Podaci o stroju

  Primjena stroja:
  Proizvođač i TIP stroja:
  Vrsta stroja: GeneratorMotorPretvarač
  Tip struje stroja: IstosmjernaIzmjeničnaIspravljena

  Tehnički podaci o stroju

  Nazivna (snaga):
  Stator (snaga-trajno) Stator (snaga-maksimalno)
  Rotor(snaga-trajno) Rotor (snaga-maksimalno)
  Promjer kolektora / kliznog koluta:
  Materijal prstena kliznog koluta
  Broj prstena kliznog koluta
  Broj četkica po stroju

  Atmosfera: uljne pare / prašina / agresivni plinovi (Koji?)