Ime i prezime:
Vaš E-mail:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Osoba za kontakt:
Tražena količina:
Traženi rok:

Podaci o četkici

Oznaka kvalitete i proizvođač četkice:
Navedite poteškoće u radu (ako ih ima):
Osnovni oblik četkice (Vidi oblike četkica):
Tangencijalna mjera (Vidi (glavne mjere) toč. 1.5.2):
Kut skošenja kontakte plohe (Vidi glavne mjere četkica (t,a,r) toč. 1.5.3):
Kut skošenja vrha četkice (Vidi glavne mjere četkica (t,a,r) toč. 1.5.3):
Jeli uzica izolirana?
DANE
 
Spoj uzice i četkice (Vidi (standardne vrste spojeva) toč 1.5.5):
ABCD
Priključna stopica (Vidi vrste priključnih stopica toč. 1.5.6):
ABCDEFG

Vrh četkice (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):
ABCDEFGHI

 
Mjere priključne stopice (Vidi vrste priključnih stopica toč. 1.5.6):
Mjera provrta metalnog kutnika (samo G i I) (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):
 
Mjera dužine metalnog kutnika (samo H i I) (Vidi vrste vrhova četkica toč. 1.5.7):

Podaci o stroju

Primjena stroja:
Proizvođač i TIP stroja:
Vrsta stroja: GeneratorMotorPretvarač
Tip struje stroja: IstosmjernaIzmjeničnaIspravljena

Tehnički podaci o stroju

Nazivna (snaga):
Stator (snaga-trajno) Stator (snaga-maksimalno)
Rotor(snaga-trajno) Rotor (snaga-maksimalno)
Promjer kolektora / kliznog koluta:
Materijal prstena kliznog koluta
Broj prstena kliznog koluta
Broj četkica po stroju

Atmosfera: uljne pare / prašina / agresivni plinovi (Koji?)