Novosti

Osnovne skupine TUP kvaliteta materijala za četkice:

1. Tvrdi Ugljik (T,U)

Proizvodnja se odvija na način da se petrolkoks i/ili čađa i grafit miješaju sa smolom i katranom, te se prešu i peku. (Samo materijali s oznakom U imaju u svom sastavu grafit). Osnovne osobine su mu visoka tvrdoća, dobra svojstva poliranja, te dobra svojstva komutacije. Ovaj materijal se primjenjuje kod malih strojeva s neizdubljenom izolacijom, električnih ručnih alata, maih kućanskih aparata, klizača – kontaktnih oduzimača struje.

2. Prirodni Grafit  (G)

Proizvodnja se odvija na način da se prirodni i/ili umjetni grafit miješaju s katranom i smolom ili bakelitnom smolom i dodacima, te se prešu i peku. Osnovne osobine su mu niska tvrdoća i električni otpor, te dobra svojstva klizanja i elestičnost. Područje primjene su sinhroni i asinhroni strojevi s čeličnim kliznim prstenima za najveće obodne brzine.

3. Bakelitgrafit  (P)

Proizvodnja se odvija na način da se prirodni i/ili umjetni grafit miješaju s katranom i smolom ili bakelitnom smolom i dodacima, te se prešu i polimeriziraju. Osnovne osobine su mu velika razlika otpora po presjeku i dužini, visoka čvrstoća, odlična svojstva komutiranja. Područje primjene su kolektorski motori tipa Scharage ili Schroh, mali istosmjerni strojevi, mali strojevi s izdubljenom izolacijom.

4. Elektrografit (E)

Proizvodnja se odvija na način da se petrolkoks i čađa miješaju sa smolom i katranom, prešu se, peku i zatim elektrografitiraju. Osnovne osobine su mu dobra električna i toplinska vodljivost, dobra svojstva klizanja i komutacije, te da dobro podnosi preopterećenja. Područje primjene je vrlo široko.  Tu spadaju svi moderni strojevi, bilo stacionirani ili za vuču, velikih brzina, niskog, srednjeg i visokog ili vrlo visokog napona sa stalnim ili promjenjivim opterećenjem.

5. Metalografit (B, M, S)

Proizvodnja se odvija na način da se metalni prah (bakar – B, bakar + kositar – M, srebro – S) i prirodni grafit miješaju s vezivom i dodacima, te se prešu i peku u zaštitnoj atmosferi. U zavisnosti od sadržaja metala i grafita više ili manje su izražene visoka električna vodljivost i dobra svojstva klizanja. To su ujedno i njegove osnovne osobine. Područje primjene su  strojevi s kliznim kolutima i visokim gustoćama struje po četkici, istosmjerni strojevi malih obodnih brzina i niskog napona. Srebrografitni ( S ) materijali se primjenjuju za četkice tahogeneratora odnosno mjernih uređaja.

Pogledajte tablicu TUP kvaliteta i obilježja Četkica

0