Novosti

Materijali za četkice električnih strojeva

Četkice su najvažniji dio preko koga se ostvaruje klizni kontakt za prijenos električne struje na mnogim električnim strojevima. Četkice električnih strojeva su se prije izrađivale iz snopića bakrenih žica, po čemu su dobile ime “Četkice”.

Danas se četkice izrađuju iz materijala na osnovi ugljika koji ima dobra samopodmazujuća svojstva, relativno dobru električnu i toplinsku vodljivost, visoku toplinsku i kemijsku postojanost i nisku gustoću.

Proces proizvodnje se odvija tako što se sirovine ugljičnog porijekla (petrol koks, čađa, grafit) melju u fini prah i mješaju u zadanim omjerima uz dodatak veziva (katran, katranska smola, bakelitna smola). Zamiješana masa se preše u blokove određenog oblika i dimenzija. Blokovi se toplinski obrađuju u inertnoj atmosferi. Pri toplinskoj obradi vezivo se razgrađuje stvarajući pri tome dodatnu količinu ugljika, koja povezuje blok.

Konačni proizvod je prema tome potpuno iz ugljika i ne ovisi ni o kojem drugom materijalu po svojim osobinama. Daljom toplinskom obradom na temperaturi preko 2500 C amorfni oblik se prevodi u oblik grafita i tako dobijemo elektrografitne materijale. Opisani proces se odnosi na materijale, koji se sastoje iz ugljika.

Proizvodnja metalografitnih materijala se odvija na sličan način. Variranjem omjera pojedinih sirovina u mješavini i načina izvedbe, ovi materijali se mogu dobiti u širokom području željenih kombinacija fizikalnih osobina. Ova sretna okolnost pruža mogućnost da se dobije relativno velik broj različitih materijala potrebnih da se pokrije čitavo područje različitih električnih strojeva, koji rade u različitim uvjetima.

0