Oduzimači struje (klizači) za kranske dizalice, klizači za kranove

Ova vrsta klizača karakteristična je po sledećim pogonskim karakteristikama:
a) male brzine (do 10 km/h)
b) visoke vrednosti struja (do 1000 A), sa čestim prekidima u toku rada i velika mehanička opterećenja na udarce.
Materijal klizača :
Tvrdi ugljen za struje do 300 A,
Tvrdi ugljen impregnIiran parafinskim uljem za struje do 300 A,
Metalografit za struje do 1000 A.
TUP tower Crane graphite current collectorsTUP tower Crane graphite current collectors