Metalni kontakti i kontaktne pločice

Kao kontaktne materijale za električne uključno-isključne uređaje danas najviše koristimo sinter materijale na bazi srebra, bakra, volframa, i kadmij oksida. Ovi materijali imaju visoku otpornost na oksidaciju, pa time i na promjenu prelaznog otpora kontaktnog sklopa, zadovoljavajuću električnu i toplinsku vodljivost kao i otpornost u električnom luku. Metalni kontakti iz našeg proizvodnog programa sastoje se uglavnom od tijela metalnog kontakta (bakrene legure) i kontaktne pločice iz sinter materijala.

TUP Electrical contactsTUP Electrical contacts