Ugljeni kontakti, potenciometri, kontaktori, kontroleri

U električnim regulacijskim postrojenjima ima mnogo vrsta kontakata koji ili prekidaju električne krugove ili prenose struju s jednog elementa na drugi. Svojstva samopodmazivanja, otpornost na kvašenje i električni luk, određuju ugljik kao materijal s nizom prednosti. Primjena ugljenih kontakata je razna: koriste se u potenciometrima, kontaktorima, kontrolerima ili kao točkići.
TUP ugljeni kontaktiTUP ugljeni kontakti