Mehanički ugljik, grafitni prstenovi, ležajevi, brtve, lamele

Kao materijal za izradu grafitnih prstenova, lezaja, brtvi i lamela grafit se dokazao kroz svoja sljedeća svojstva:
– ima svojstvo samopodmazivanja,
– ima visoku otpornost prema koroziji
– ima niski koeficijent trenja,
– lako se mehanički obrađuje,
– ima nisku specifičnu težinu.
TUP Mechanical CarbonTUP Mechanical Carbon

 
Izrađuju se po narudžbi, uz dostavu odgovarajućeg crteža. Za izbor odgovarajućeg materijala potrebno je dostaviti potrebne podatke o :
– radnoj temperaturi,
– radnom pritisku,
– radnoj sredini (kiselina, baza, pare, gasovi) i ostalo.